Home ศิลปะ ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม

ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม

ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม

ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม

ซูซาน บีตริส เป็นศิลปินที่นำชิ้นส่วนนาฬิการุ่นเก่ามารีไซเคิลให้กลายเป็นประติมากรรมอันงดงาม บีตริสบอกว่าผลงานประติมากรรมรีไซเคิลของเธอว่า “เป็นมิตรกับโลก เป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญเพราะไม่ได้ใช้ทรัพยากรโลกที่มีจำกัด” ถ้าชอบผลงานของเธอสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook

ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม

ความเห็น

comments

Load More In ศิลปะ

Check Also

ศิลปินชาวอังกฤษผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเทพนิยายจากหนังสือเก่า

ซู แบล็กเวลล์ เป็นศิลปินชาวอังกฤษผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเทพนิยายโดยเปลี่ยนหน้ากระดาษแบน ๆ ให้…