Home ภาพถ่าย ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

Nikolai Tolstyh ถ่ายภาพกระดาษที่เจาะเป็นรูปสัตว์ซึ่งถูกธรรมชาติแต่งแต้มสีสันให้ งานตัดกระดาษเป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 6 ในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 16 หรือ 17 งานศิลปะตัดกระดาษก้เข้ามาสู่ยุโรป ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Instagram


ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ความเห็น

comments

Load More In ภาพถ่าย

Check Also

ใครว่าเราทุกข์! มาดูรอยยิ้มแห่งชาวเกาหลีเหนือกัน

หากพูดถึงประเทศเกาหลีเหนือ บางคนคงคิดว่ามีเพียงท่านผู้นำผู้เป็นที่รักเท่านั้นที่มีรอยยิ้มซ…