Home ภาพถ่าย หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

Vitor Schietti ช่าภาพชาวบราซิลได้จุดดอกไม้ไฟใส่ต้นไม้แล้วถ่ายภาพไว้โดยเปิดหน้ากล้องเอาไว้นาน ๆ ผลที่ได้คือภาพถ่ายสวย ๆ ของต้นไม้ที่ห้อมล้อมไปด้วยหยดไฟ บางภาพต้องถ่ายซ้ำถึง 12 ครั้งแล้วนำภาพเหล่านั้นมาซ้อนกันในภายหลัง

ติดตามผลงานของเขาได้ที่ schiettifotografia.com | Facebook | Instagram | Flickr


หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

หยดไฟจากต้นไม้ ภาพถ่ายสวย ๆ จากดอกไม้ไฟ

ความเห็น

comments

Load More In ภาพถ่าย

Check Also

ใครว่าเราทุกข์! มาดูรอยยิ้มแห่งชาวเกาหลีเหนือกัน

หากพูดถึงประเทศเกาหลีเหนือ บางคนคงคิดว่ามีเพียงท่านผู้นำผู้เป็นที่รักเท่านั้นที่มีรอยยิ้มซ…