Home ภาพถ่าย เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักและความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักและความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

Suraj Sirohi เริ่มสร้างผลงานชุดนี้เมื่อ 2 เดือนที่แล้วลงในอินสตาแกรม โดยใช้ซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต 3 ในการสร้างสรรค์ สามารถติดตามผลงานของเขาได้ที่ Instagram
เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

เมื่อวาดภาพเติมลงไปบนภาพจริง ความน่ารักแล้วความฮาก็เกิดขึ้น

ความเห็น

comments

Load More In ภาพถ่าย

Check Also

ใครว่าเราทุกข์! มาดูรอยยิ้มแห่งชาวเกาหลีเหนือกัน

หากพูดถึงประเทศเกาหลีเหนือ บางคนคงคิดว่ามีเพียงท่านผู้นำผู้เป็นที่รักเท่านั้นที่มีรอยยิ้มซ…