Home ศิลปะ ลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

ลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

ลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

 

Rick Penn-Kraus ศิลปินผู้วาดภาพบนคอมพิวเตอร์ ผลงานเหล่านี้เขาสร้างสรรค์ขึ้นโดยการวาดเส้นเพียงเส้นเดียวเท่านั้น จากเริ่มต้นจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นเขาค่อยระบายสี สามารถติดตามผลงานของเขาเพิ่มเติมได้ที่ RPKdesigns.com

เดอะบีเทิลส์
ลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

ลีโอนาร์ด นิมอยลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

โรบิน วิลเลี่ยมลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

โจแอน ริเวอร์สลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

มายา แองเจโลลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

โดนัล ทรัมลากเส้นเพียงเส้นเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานสวยล้ำเช่นนี้ได้

ความเห็น

comments

Load More In ศิลปะ

Check Also

ศิลปินชาวอังกฤษผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเทพนิยายจากหนังสือเก่า

ซู แบล็กเวลล์ เป็นศิลปินชาวอังกฤษผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเทพนิยายโดยเปลี่ยนหน้ากระดาษแบน ๆ ให้…