Home ศิลปะ ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

“ปลุกฉันเมื่อถึงแฮปปี้แลนด์” คือเรื่องราวที่เล่าด้วยภาพปราศจากตัวอักษรเกี่ยวกับชายคนหนึ่งผู้เดินทางไปรอบโลกเพื่อเสาะหาดินแดนแห่งความสุข เกรงว่าเขาคงไปไม่ถึง เขาถือป้ายไว้กับตัวตลอดเพื่อเตือนให้คนอื่นปลุกเขาเมื่อถึงดินแดนแห่งความสุข แต่ก็ไม่มีใครปลุกเขา เขาแปลกใจจนกระทั่ง…

ในเรื่องชายคนหนึ่งออกเดินทางรอบโลกโดยพาหนะหลากหลายทั้งรถไฟ แท็กซี่ รถราง อูฐ ลา จักรยาน ม้าหมุน บอลลูน ตลอดทางเขาจะหลับอยู่เสมอ ฉะนั้นเขาจึงพลาดความสุขที่รายล้อมรอบตัวเขา

“เห็นไหม!
ความสุขอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
ถ้าหาก
คุณเปิดใจ
และมอง”

สามารถติดตามศิลปิน Josef Lee ได้ที่ joseflee.wordpress.com

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุขชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุขชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุขชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุขชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุขชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข
ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ชายผู้มุ่งหาความสุข ปลายทางคือดินแดนแห่งความสุข

ความเห็น

comments

Load More In ศิลปะ

Check Also

ศิลปินชาวอังกฤษผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเทพนิยายจากหนังสือเก่า

ซู แบล็กเวลล์ เป็นศิลปินชาวอังกฤษผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเทพนิยายโดยเปลี่ยนหน้ากระดาษแบน ๆ ให้…