Home ศิลปะ ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ขึ้นชื่อว่างานกราฟฟิตี้ก็มีทั้งสวยและไม่สวยในสายตาคนดู คนส่วนใหญ่มักจะมองงานประเภทนี้ว่าเป็นศิลปะที่น่าเกลียด ทำให้ท้องถนนที่สะอาดกลายเป็นพื้นที่ที่สกปรก ไม่น่ามอง และที่สำคัญคือมันมักจะอ่านไม่ออกเลยว่าเขียนอะไรเอาไว้

แมททิว แทรมบลิน(Mathieu Tremblin) ศิลปินชาวฝรั่งเศสตัดสินใจแก้ไขมันใหม่ โดยการวาดทับงานกราฟฟิตี้รกๆ พวกนี้ให้อ่านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม แล้วคุณคิดว่าไอเดียนี้เจ๋งพอไหม? ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : demodetouslesjours.eu | designyoutrust

 

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ศิลปินหนุ่มผุดไอเดียใหม่ เปลี่ยนงานกราฟฟิตี้รกๆ ให้อ่านง่ายขึ้นมากกว่าเดิม

ความเห็น

comments

Load More In ศิลปะ

Check Also

ศิลปินชาวอังกฤษผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเทพนิยายจากหนังสือเก่า

ซู แบล็กเวลล์ เป็นศิลปินชาวอังกฤษผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเทพนิยายโดยเปลี่ยนหน้ากระดาษแบน ๆ ให้…