วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

จำลองกายวิภาคมนุษย์จากพืชผักที่เรากินอยู่ทุกวัน

26 มิ.ย. 2015
628

ผลงานศิลปะ “Anatomy Of Fruits And Vegetables” ของศิลปิน Dan Cretu ที่ได้ทำไว้สมัยยังเรียนอยู่ เขาใช้ชิ้นส่วนของ เมล่อน, แตงโม, แตงกวา, มะเขือม่วง และมันฝรั่ง หมดไปกว่าร้อย ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ dancretu.tumblr.com

จำลองกายวิภาคมนุษย์จากพืชผักที่เรากินอยู่ทุกวัน

จำลองกายวิภาคมนุษย์จากพืชผักที่เรากินอยู่ทุกวัน

จำลองกายวิภาคมนุษย์จากพืชผักที่เรากินอยู่ทุกวัน

จำลองกายวิภาคมนุษย์จากพืชผักที่เรากินอยู่ทุกวัน

จำลองกายวิภาคมนุษย์จากพืชผักที่เรากินอยู่ทุกวัน