วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม

25 ก.ย. 2015
589

ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม

ซูซาน บีตริส เป็นศิลปินที่นำชิ้นส่วนนาฬิการุ่นเก่ามารีไซเคิลให้กลายเป็นประติมากรรมอันงดงาม บีตริสบอกว่าผลงานประติมากรรมรีไซเคิลของเธอว่า “เป็นมิตรกับโลก เป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญเพราะไม่ได้ใช้ทรัพยากรโลกที่มีจำกัด” ถ้าชอบผลงานของเธอสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook

ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม ชิ้นส่วนนาฬิกาเก่าเกิดใหม่เป็นประติมากรรมอันงดงาม