วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562

นักล่าล่องหน! สิ่งมีชีวิตสีไพลินที่พลางตัวเองให้โปร่งใสได้

22 ก.ค. 2015
12

นักล่าล่องหน! สิ่งมีชีวิตสีไพลินที่พลางตัวเองให้โปร่งใสได้

ไพลินทะเลเพศผู้สามารถทำให้ตัวเองล่องหนแบบโปร่งใสได้คล้ายตัวพรีเดเตอร์ในหนัง บนหลังของมันสีวัสดุหกเหลี่ยมที่สามารถสะท้อนแสงหลากหลายเฉดสี “มุมที่แสงเข้ามาตกกระทบส่งผลต่อสีและช่วยเจ้านักล่าตัวนี้ล่องหนในการปฏิบัติน่าที่ของมัน” New Scientist ได้รายงานไว้ “ความลาดเอียง 45 องศาของมันทำให้เกิดการสะท้อนสเปกตรัมของรังสีอัลตราไวโอเล็ตและกลายเป็นสัตว์ที่เรามองไม่เห็น”

ถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถรู้เทคนิควิธีการทำงานนี้และนำมาประยุกต์ใช้สำหรับทำสารเคลือบพื้นผิวได้ก็จะเป็นการดี หวังว่ามนุษย์โลกจะพบวิธีทำตัวเองให้ล่องหนได้ก่อนมนุษย์ต่างดาวนะ

https://www.youtube.com/watch?v=Ex39GYeLQFk

ที่มา – newscientist.com