ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์


ผลงานภาพวาดสีน้ำจากศิลปินชื่อ เดวิด ผู้อาศัยอยู่ในประเทศลิทัวเนีย แต่ละภาพแสดงถึงอารมณ์ที่เขาได้สัมผัสจากสถานที่นั้น ๆ เมื่อครั้งได้ไปเยือน สามารถติดตามผลงานของศิลปินคนนี้ได้ที่ davidbou.com

Paris, Franceภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Vilnius, Lithuania
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Baja California, Mexico
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Fields Of Ireland
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Nevada, USA
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Jasper, Canada
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Rotterdam, Netherlands
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Island Of Tuvalu
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Rainy Evening In Lithuania
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

(Visited 102 times, 1 visits today)

About ณัฐพล วงศ์คำลือ

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ป๊อกปิ๊ก.คอม นักอ่านผู้รักการเขียน ดำรงชีพด้วยการเป็นกราฟิกดีไซน์เนอร์ สนใจในเทคโนโลยี ภาพยนตร์ วรรณกรรม หลงไหลความคิดของคนผู้เปลี่ยนโลก

View all posts by ณัฐพล วงศ์คำลือ →