วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

12 มิ.ย. 2015
753

ผลงานภาพวาดสีน้ำจากศิลปินชื่อ เดวิด ผู้อาศัยอยู่ในประเทศลิทัวเนีย แต่ละภาพแสดงถึงอารมณ์ที่เขาได้สัมผัสจากสถานที่นั้น ๆ เมื่อครั้งได้ไปเยือน สามารถติดตามผลงานของศิลปินคนนี้ได้ที่ davidbou.com

Paris, Franceภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Vilnius, Lithuania
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Baja California, Mexico
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Fields Of Ireland
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Nevada, USA
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Jasper, Canada
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Rotterdam, Netherlands
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Island Of Tuvalu
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์

Rainy Evening In Lithuania
ภาพวาดสีน้ำหลายสถานที่ทั่วโลก หลากอารมณ์