รีวิว Wounds (สัญญาณสั่งตาย) หนังอิหยังวะ ดูจบแล้วไม่เข้าใจแบบสุด

Wounds (สัญญาณสั่งตาย) หนังจาก Netflix ที่มาครั้งนี้ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมาย ทำหนังห่วยออกมาให้มันมีในคลังเยอะ ๆ เฉย ๆ หนังเล่าเรื่องบาร์เทนเดอร์หนุ่มที่เก็บโทรศัพท์ได้ แล้วก็พบเจออะไรก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูก ขนาดดูจบแล้วยังไม่เข้าใจเลยว่าหนังต้องการสื่ออะไร