วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

15 ต.ค. 2015
662

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

Nikolai Tolstyh ถ่ายภาพกระดาษที่เจาะเป็นรูปสัตว์ซึ่งถูกธรรมชาติแต่งแต้มสีสันให้ งานตัดกระดาษเป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 6 ในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 16 หรือ 17 งานศิลปะตัดกระดาษก้เข้ามาสู่ยุโรป ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Instagram


ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา

ศิลปินใช้ธรรมชาติสร้างสีสันแก่งานของเขา