วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

สำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

25 มิ.ย. 2015
1022

ภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยที่มีสำนวน ซึ่งเราจะแปลสำนวนเหล่านี้ตรง ๆ ไม่ได้ ภาพเหล่านี้มาพร้อมสำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมคำแปล วาดโดย Roisin Hahessy ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ที่ rosha.ie

Bob’s Your Uncle – ง่าย ๆสำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

สำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

Kick The Bucket – เสียชีวิตสำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

สำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

Head In The Clouds – เพ้อฝัน, ไม่อยู่กับความเป็นจริงสำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

Dead As A Doornail – ตายแหงแก๋, ตายซากสำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

As Cool As A Cucumber – สุขุม, ใจเย็นสำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

Blue In The Face – อ่อนล้าและเหนื่อยแรง หลังจากพยายามแล้วหลายครั้งสำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

Hold Your Horses – รอสักครู่สำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

A Storm In A Teacup – เรื่องขี้ประติ๋ว,เรื่องเล็กน้อยสำนวนภาษาอังกฤษเจ๋ง ๆ พร้อมความหมายและภาพประกอบ

 

ที่มา – BoredPanda