Work-Life Balance หลบไป คนรุ่นใหม่จงโหยหา Work-Life Integration

Work-Life Balance หลบไป คนรุ่นใหม่จงโหยหา Work-Life Integration

แนวคิดเดิมของ Work-Life Balance คือ การสร้างความสมดุลระหว่างเวลาการทำงานกับเวลาส่วนตัว โดยสองสิ่งนี้ต้องแยกกันอย่างชัดเจน แต่ความจริงแล้วหน้าที่การงานนั้นรบกวนเวลาส่วนตัวจนต้องอยู่ออฟฟิศถึงดึกดื่น และเรื่องส่วนตัวก็รบกวนเวลาทำงานเหมือนกัน

อ่านต่อ