วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

29 ก.ค. 2015
660

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

เราเคยเห็นอยู่บ่อย ๆ กับภาพถ่ายชีวิตในป่าจากช่างภาพที่มักถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตในป่ามาให้เราดู แล้วคุณเคยเห็นภาพถ่ายชีวิตในป่าจากสัตว์ที่อยู่ในป่าจริง ๆ ไหม? ภาพที่ถ่ายโดยสัตว์น่ะ?

ไม่ปกตินักที่จะเห็นสัตว์มาใช้เครื่องมือของคน และดูเหมือนพวกมันอยากจะลองใช้ดูเหมือนกัน ภาพถ่ายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบรรดาสัตว์ที่มีความสนใจอยากเป็นช่างภาพ อยากเข้ามาเป็นผู้ช่วย

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้

ใคร ๆ ก็อยากเป็นช่างภาพ ไม่เว้นแม้แต่สัตว์น่ารักเหล่านี้ที่มา – Bored Panda