วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

15 เม.ย. 2016
413

ใครก็ฝันต่างอยากมีบ้านต้นไม้ อยากมีสถานที่อันเป็นส่วนตัว ห่างไกลผู้คน ใกล้ชิดธรรมชาติ ดูน่าสนุก น่าผจญภัย แตาในชีวิตจริงจะมีใครสักกี่คนที่ทำความฝันนี้สำเร็จ เพราะการมีบ้านต้นไม้ไม่ใชเรื่องง่าย ๆ ต้องมีต้นไม้สูงใหญ่แข็งแรง ต้องมีการออกแบบการสร้างที่ดี ต้องมีทำเลที่ยอดเยี่ยม เราซึ่งอยู่ในเมืองหลวงล้วนอยากออกไปพักผ่อนที่บ้านต้นไม้ ถึงจะไม่มีหลังจริงที่เข้าไปอาศัยอยู่ได้ แต่มีหลังเล็ก ๆ ในกระถางต้นไม้ไว้ดูเล่นก็ยอดเยี่ยมแล้ว

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

บ้านต้นไม้หลังจิ๋ว เพิ่มความน่าสนใจให้กระถางใบเดิม

thisiscolossal.com